ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡୀ ଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜୀବନ୍ତ ହତ୍ୟା

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିର୍ଛିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡୀ ଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜୀବନ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *