ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ: ଏଣିକି ମଠର ପରିଚାଳନା ବୁଝିବେ ଜଗତଗୁରୁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *