ଏସିଡ୍ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ପେନସନ ଦେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର । ଛପାକ୍ ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ୟାକେଜ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *