ମୋ ବସ୍‌ ର ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ

ମୋ ବସ୍‌ ର ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ‘ମୋ ବସ୍‌’ର ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେବଳ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ‘ମୋ ବସ୍‌’ର ଭଡ଼ା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଶୀତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍‌ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ (CRUT) ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *