ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି ମାଲେସିଆ ଜାହାଜ

 

ଭୁବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି ମାଲେସିଆ ଜାହାଜ

ବେନେଶ୍ୱର: ପାରାଦୀପର ବ୍ଲାକ୍‌‌ରୋଜ୍‌ ଭଳି ଚିଲିକାର ରାଜହଂସ ନିକଟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମାଲେସିଆ ଜାହାଜ ଜିନବାହା-୩୨ର ବିଶାଳ କଣ୍ଟେନର ଚିଲିକା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ଗତ ୪ ମାସ ହେବ ଚିଲିକାର ରାଜହଂସ ନିକଟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି କ‌ଣ୍ଟେନର୍‌ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *