ମାଗଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର

ମାଗଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର

ଭୁବେନେଶ୍ୱର:ଆଜି ବରପାଲି ବଣିକ ସଂଘ ଓ ମହାନଦୀ ନେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଲୟର ମିଳିତ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ମାଗଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ସାହୁ ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଓ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *