ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଗଛରେ ଲାଗିଲା ସାଂସଦଙ୍କ ଫଟୋ

ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଗଛରେ ଲାଗିଲା ସାଂସଦଙ୍କ ଫଟୋ ,

ଭୁବେନେଶ୍ୱର: ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ! ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଗଛରେ ଲାଗିଲା ସାଂସଦଙ୍କ ଫଟୋ , ପୋଷ୍ଟରରେ ପଚରାଗଲା “କିଏ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି” ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *