ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ର ନୂଆ ନିୟମ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ର ନୂଆ ନିୟମ।

ସର୍ବସାଧାରଣ ରେ ମଳ ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ।ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଏମସି ର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟୁକ୍ତ ସୁରଥ ମଲିକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଙ୍କୁ ବାହାରେ ମଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ ୨୦୦ଟଙ୍କା, ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *