ଓଡିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ ସଂଜୁ ପଣ୍ଡା।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *