ଡିସେମ୍ବର ୫ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ମିସନ ଶକ୍ତି ମେଳା:

ଡିସେମ୍ବର ୫ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ମିସନ ଶକ୍ତି ମେଳା:

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡିସେମ୍ବର ୫ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ମିସନ ଶକ୍ତି ମେଳା: ଭାଗନେବେ ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ଯାଏ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ୨୦୦ଟି ଷ୍ଟଲ୍‌ ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ମସଲା ଓ ଅଣକୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ମିସନ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ସୂଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *