ପରୀକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନେକ ଦିନ ଦାବି ଥିଲା.ଭି ସି ପତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଦଳ ବଦଳ

3rd ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନେକ ଦିନ ଦାବି ଥିଲା.ଭି ସି ପତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଣୀ ବିହାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *