ସାଜିଲେ ମହିଳା ପୋଲିସ୍ ମା’:

ମା’ ସାଜିଲେ ମହିଳା ପୋଲିସ୍ :

ମା’ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା , ଶିଶୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ମହିଳା ପୋଲିସ୍ । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମାନବିକତାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *