ମିଳିମିଶି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ

ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅଧିନସ୍ତ ଚାନ୍ଦି ବାଉଁଶ ମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ର ବାହାରଗଡ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ଗୃହ ବିଦୂତ ଠିକାଦାର ଙ୍କୁ ଭ ଡା ସୂତ୍ରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯାଇଛି. ସ୍କୁଲପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ସହ ସିଆରସିସି ଉଭୟ ମିଳିମିଶି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *