ପୋଲିସ ଓ ବନବିଭାଗ ନିରବ।

ବରମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର – ୮୫୦ ରେ ଆଜି ଚାଲିଛି ଶାଗୁଆନ ଗଛ କଟା ବିନା ବନ ବିଭାଗ ଅନୁମତିରେ।ପୋଲିସ ଓ ବନବିଭାଗ ନିରବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *