*ପୁରୀ: ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସିଯାଇ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ, ନିଖୋଜ ଛାତ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିର କ୍ରୀଷ୍ଣା କୁମାର*

ପୁରୀ: ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସିଯାଇ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ, ନିଖୋଜ ଛାତ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିର କ୍ରୀଷ୍ଣା କୁମାର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *