ନିଖିଳ ଓଡିଶା ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ଧାରି ଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ

ଭୁବନେଶ୍ୱର pmg ଠାରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଜ ପତ୍ରିକା ଧାରୀ ମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପତ୍ରିକା ଧାରୀ ମାନ ଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ 8ଡ଼ିସିମିଲ ଜାଗା , ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ରେ ପ୍ରମୋସନ , ମାସ8କ ଭତା ଇତ୍ୟାଦି ଦବିକରିଛନ୍ତି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *