ଛାତ୍ର ସଙ୍ଘର ଧାରଣା

ବାଣୀବିହାର ଛାତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷକ ମାନଂକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *