ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ ! ରାହୁଲ କହିଲେ, ଋଣ ଛାଡ ନହେବା ଯାଏଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେନାହିଁ ।

ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ ! ରାହୁଲ କହିଲେ, ଋଣ ଛାଡ ନହେବା ଯାଏଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେନାହିଁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *