କାର ଦୁର୍ଘଟଣା

ଜୟଦେବ ବିହାର ଓଭର ବ୍ରିଜି ଉପରେ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା । ଡିବାଇଡର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଗଲା ସ୍ୱିଫ୍ଟି ଡିଜେଆର କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନାହିଁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *